Buitenspeel protocol

Protocol “Veilig buiten spelen”

De pedagogisch medewerkers van BSO De Ooievaar houden zich aan de volgende regels en afspraken:

 • Er is/zijn altijd een (of meer) medewerker(s) aanwezig tijdens het buitenspelen.
 • We zorgen voor een veilige situatie op de velden.
 • We letten goed op dat er geen (spring)touw wordt meegenomen.
 • We zien erop toe dat er op een juiste manier met de omringende natuur wordt omgegaan.
 • We zien erop toe dat de hekjes zijn afgesloten, voordat de kinderen gaan spelen.
 • Zwerfvuil verwijderen we, afvalbak wordt op tijd geleegd.
 • We zien erop toe, dat kinderen geen vuil uit de afvalbak halen.
 • Tijdens warme dagen in de zomer zorgen we ervoor dat de kinderen uit de zon blijven tussen 11.00 en 15.00 uur, en dat ze goed ingesmeerd zijn (factor 50). We zorgen voor voldoende vocht en schaduw.
 • Tijdens warme dagen mogen er badjes buiten gezet worden.
 • De kinderen komen niet in de berging/kleedkamers.
 • Wanneer we een uitstapje maken met de kinderen zorgen we voor een veilige situatie en volgen we het protocol “Uitstapjes”.