Oudercommissie

BSO De Ooievaar heeft een oudercommissie, welke zich tot doel stelt om, binnen het kader van de doelstellingen van het kinderdagverblijf, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. De oudercommissie heeft de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot: het financieel beleid,  het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, technische zaken en inventaris, de kwaliteit van dienstverlening.

De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit 3 ouders. Nieuwe leden worden benoemd door de directie en na akkoord van de zittende oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid wordt openbaar gemaakt binnen BSO De Ooievaar, waarna iedere ouder/ verzorger zich kan aanmelden. De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter. De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement.

Wanneer de oudercommissie een klacht heeft over de handelwijze van de bso met betrekking tot de gegeven adviezen van de oudercommissie en zij het gevoel hebben dat zij hun taak niet goed kunnen uitoefenen dan kunnen zij een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie.

De oudercommissie is te bereiken via het e-mail adres: oudercommissie@bsodeooievaar.nl