Pedagogisch Beleid

Het bieden van een veilige basis helpt onze kinderen om te kunnen groeien tot gebalanceerde personen. Bij ons staat uw kind centraal, wij zullen daarom altijd te werk gaan vanuit de behoeften van uw kind en daar aansluiting bij zoeken. Elk kind is uniek en heeft daardoor een andere aanpak nodig.

De volgende vier pedagogische doelen worden beschreven en geconcretiseerd in het pedagogisch beleid:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • het bevorderen van de persoonlijke competentie;
  • het bevorderen van de sociale competentie;
  • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.