Veiligheid en Gezondheid

BSO De Ooievaar wil uw kind graag een gezonde en veilige omgeving bieden, waarin het kind de ruimte heeft om zich thuis te voelen en te ontwikkelen. Gezondheid en veiligheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang hebben wij een beleidsplan opgesteld ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

het bewustzijn van mogelijke risico’s;
het voeren van een goed beleid op grote risico’s;
het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Protocollen met betrekking tot veiligheid en hygiëne:

Vaccinatiebeleid BSO De Ooievaar

Download Now

Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

 

Download Now

Handleiding Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Download Now

Uitstapjes protocol BSO De Ooievaar

Download Now

Registratieformulier Ongevallen

Download Now

Protocol Geneesmiddelen verstrekking en Medische handelingen

Download Now

GGD Wijzer

Download Now